Zjazd 24-25.04.2021

14.04.2021

Informacja dla Słuchaczy Szkoły Policealnej, W związku z przedłużeniem obowiązywania rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 marca 2021 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zajęcia podczas najbliższego zjazdu (24-25.04.2021) będą odbywać się wg następujących zasad: LO 2 i 4 semestr- zdanie LO 6 semestr- końcowe zaliczenia z przedmiotów maturalnych STACJONARNIE, w Szkole, wg...

Więcej

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego

25.01.2021

Uwaga! Ważny komunikat dla słuchaczy : - 3 semestru technika administracji - 3 semestru technika usług kosmetycznych - 1 semestru opiekuna medycznego - 1 semestru technika sterylizacji medycznej Aby przystąpić do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2021 należy złożyć w sekretariacie (oryginał lub skan) wypełnioną deklarację, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2021 r Deklaracje będą w dniu jutrzejszym wysyłane pocztą email na Państwa grupowe meile, lub pobrać ze strony OKE:...

Więcej

Deklaracje maturalne- zmiana decyzji

24.01.2021

Maturzyści! W tym roku egzaminy ustne oraz egzaminy z dodatkowego przedmiotu w zakresie rozszerzonym są NIEOBOWIĄZKOWE! Jeśli ktoś z Państwa chce zrezygnować ze zdawania ww egzaminów może to zrobić PISEMNIE na deklaracji w sekretariacie szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2021! Po dniu 7 lutego 2021 Państwa deklaracje staną się ostateczne, zgłoszone do systemu, a zaznaczone egzaminy będą obowiązkowe, i będą miały wpływ na wynik egzaminu maturalnego (nieobecność na egzaminie uniem...

Więcej

Ważna informacja dotycząca egzaminu maturalnego

4.12.2020

Wraz z podpisanym dziś ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 16 grudnia 2020r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały określone wymagania na egzaminie maturalnym w 2021r: m.in: - egzamin przeprowadzony zostanie na podstawie WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH, które zostaną opublikowane w grudniu, zawierających ograniczony z...

Więcej

Najbliższe zjazdy

27.11.2020

UWAGA!! Ważny komunikat dla Słuchaczy Szkoły Policealnej!! Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24.. (par1, pkt2, lit.a) możemy od 30 listopada realizować kształcenie zawodowe STACJONARNIE. - W związku z tym najbliższy zjazd, tj 28-29 listopada zostaje przeniesiony na weekend 5-6 grudnia!!! TYLKO dla SZKOŁY POLICEALNEJ!! (Liceum ma zajęcia normalnie wg planu) W ten weekend Słuchacze Szkoły Policealnej NIE MAJĄ zajęć, (Liceum ma zajęcia wg planu na platformie TEAMS) Spotykamy się 5-6 grud...

Więcej

Zdalne nauczanie

7.05.2020

Szanowni Słuchacze Zgodnie z rozporządzeniem, od najbliższego zjazdu (21-22.11.2020) aż do odwołania przechodzimy całkowicie na nauczanie zdalne. Zajęcia będą się odbywały na platformie TEAMS, wchodzącej w skład pakietu MS OFFICE. Do platformy logujemy się na stronie: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/log-in Dane dostępowe dla każdego słuchacza znajdują się tu na naszej stronie, w zakładce:  MS Teams, Dane dostępowe Słuchaczy. Po zalogowaniu sie do platformy nalezy d...

Więcej
1 / 1

Polub naszą stronę na Fecbooku