Uwaga Słuchacze Opiekuna medycznego i BHP, małej modyfikacji uległ plan zajęć na najbliższy weekend, proszę o sprawdzenie!

Uwaga Słuchacze BHP,

w sobotę 15 grudnia, podczas pierwszych godzin zajęć będą Państwo mieli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

przeprowadzone przez zawodowego ratownika medycznego, Pana Sebastiana Jasińskiego.

Bardzo proszę o liczną frekwencję na zajęciach, taka wiedza i umiejętność bardzo się przydaje nie tylko w szkole, ale i w życiu

EGZAMIN Potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,  w sesji: styczeń 2019
dla Słuchaczy 3 semestru kierunku Technik BHP   odbędzie się w dniach:
9.01.2019 godz 13:00 egzamin praktyczny
10.01.2019 godz 12:00 egzamin pisemny

Dla Słuchaczy: opiekun medyczny odbędzie się w terminie:
10.01.2019 godz 14:00 egzamin pisemny

14.09.2018

 

UWAGA

Sesja poprawkowa zaplanowana na 15.09.2018 nie odbędzie się!!