MATURZYSTO!

 1. Egzaminy maturalne rozpoczynają się o godz 9:00. Maturzyści są wpuszczani do Sali egzaminacyjnej 20 min przed egzaminem. Po godz 9:00 nie ma możliwości wejścia do Sali, osoby spóźnione nie będą mogły przystąpić do egzaminu w tym roku.
 2. Do Sali egzaminacyjnej proszę zabrać  dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem, ew chusteczki i małą butelkę wody, oraz  dozwolone przybory.
 3. Do Sali należy wchodzić pojedynczo, wg wywieszonej na drzwiach listy. Proszę pokazać Przewodniczącemu Zespołu Egzaminacyjnego dowód osobisty, podpisać listę zdających, odebrać naklejkę z kodem i wylosować numer miejsca.
 4. Po zajęciu swojego miejsca można zdjąć maseczkę. Proszę sprawdzić poprawność nr PESEL na naklejce a ew. błąd zgłosić Komisji poprzez podniesienie ręki.
 5. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających Przewodniczący ZN otworzy kopertę z arkuszami i rozda Zdającym arkusze.
 6. Po otrzymaniu arkusza należy bezwzględnie sprawdzić jego kompletność:
  1. Czy zawiera dołączoną kartę odpowiedzi, wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania
  2. Czy zawiera dwa zeszyty zadań egzaminacyjnych, oznaczone 1 i 2, zawierające –odpowiednio –test oraz wypracowanie
 7. Następnie należy zakodować arkusz oraz OBA zeszyty naklejkami z kodem kreskowym. NIE UŻYWAĆ naklejki z nazwiskiem!!
 8. Proszę dokładnie przeczytać instrukcję zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.

Podczas egzaminu:

- nie porozumiewamy się ze sobą

- nie ściągamy

- porozumiewamy się z Komisją poprzez podniesienie ręki.

- nie wstajemy z ławki ani nie opuszczamy Sali bez pozwolenia Komisji

- po skończonej pracy zamykamy arkusz i odkładamy na brzeg ławki następnie sygnalizujemy chęć opuszczenia Sali poprzez podniesienie ręki

- jeśli do końca egzaminu pozostało mniej niż 15 minut nie opuszczamy już Sali egzaminacyjnej, czekamy na zakończenie egzaminu.

- pamiętamy o przeniesieniu swoich odpowiedzi na kartę odpowiedzi! Tylko karta odpowiedzi będzie sprawdzana

 

 

Harmonogram i miejsce poszczególnych egzaminów

Edukator-  Szkoły dla Dorosłych Edukator,  ul. 18 Stycznia 24.
II LO- II Liceum Ogónokształcące im. J. Korczaka, ul. Piłsudskiego 6

- Wejście do szkoły dla Maturzystów znajduje się od ulicy 18 Stycznia (wejście boczne). Proszę NIE wchodzić wejściem głównym.

- Na egzamin nalezy przyjść z wyprzedzeniem, najpóźniej 15 min przed jego rozpoczęciem.

- Noszenie maseczki przed salą egzaminacyjną oraz po jej opuszczeniu jest obowiązkowe

- Do sali egzaminacyjnej nalezy zabrać: dowód osobisty, 2 długopisy z czarnym wkładem, ew. chusteczki, wodę mineralną, dozwolone przybory

 

Dozwolone pomoce i przygory:

- j. polski- słownik ortograficzny oraz słownik języka polskiego (słuchacz przynosi swój)

- matematyka- cyrkiel, linijka, kalkulator prosty (słuchacz przynosi swój)

- Na egzaminy przekierowane do II LO obowiązkowo nalezy zabrać dowód osobisty oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Prypominamy, że do sali egzaminacyjniej nie wono wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Wszystkie rzeczy osobiste można będzie bezpiecznie zostawić w sali S2 oraz S7

POWODZENIA!!

Polub naszą stronę na Fecbooku