Plan   Szkoły Policealnej Edukator został umieszczony w Strefie Słuchacza. Hasło do strefy Słuchacza można uzyskać w sekretariacie.