Prowadząca- mgr Angelika Perdek-Chabinowska

 

Czas trwania 37 godzin dydaktycznych- 5 dni

Termin kursu: 9-10maja, 16-17 maja, 23 maja

Cena za kurs: 300 zł płatne gotówką w sekretariacie lub na konto szkoły: 89 1140 2004 0000 3402 4028 6286

Miejsce kursu: Szkoły Edukator, ul. 18 Stycznia 24, Wieluń

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz materiały z zajęć na pendrive

Zapisy: poprzez formularz lub w sekretariacie szkoły. Gwarancją miejsca jest wpłynięcie opłaty za kurs.

Opis szkolenia:

Pracownik biurowy to osoba, która zajmuje się koordynacją i sprawnym działaniem codziennej pracy biura, sekretariatu. Kurs skierowany jest dla wszystkich osób pragnących podjąć pracę w biurze oraz chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Program szkolenia:

 

1. ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ ( 27 GODZIN).

- SYLWETKA PRACOWNIKA BIUROWEGO- OBOWIĄZKI, ZADANIA, PRAWA,

- OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY,  

- PODSTAWY PRACY BIUROWEJ,

- SPRAWNY PRZEPŁYW INFORMACJI,

- ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO,

- REDAGOWANIE PISM,

- PROWADZENIE DOKUMENTACJI,

- INSTRUKCJE KANCELARYJNE,

- ZASADY SPORZĄDZANIA PROTOKOŁÓW, NOTATEK SŁUŻBOWYCH, SPRAWOZDAŃ.

 

2. INFORMATYCZNA OBSŁUGA BIURA/ SEKRETARIATU (8 GODZIN).

 - PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU,

-  POCZTA ELEKTRONICZNA,

- PROGRAMY: Word (edytor tekstu) Excel (arkusz kalkulacyjny)  PowerPoint (tworzenie i wyświetlanie prezentacji),

 

3.  PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRACY BIUROWEJ (6 GODZIN) .

- SPRAWNA OBSŁUGA BIURA/ SEKRETARIATU,

- OBSŁUGA KLIENTÓW ZEWNĘTRZYNYCH I WEWNĘTRZNYCH,

- SKUTECZNA KOMUNIKACJA,

- ZARZĄDZANIE CZASEM,

-  SAVOIR VIVRE W PRACY BIUROWEJ.

 

 

                     


Formularz zapisu:

Polub naszą stronę na Fecbooku