Strona www jest w trakcie przebudowy, za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Wszystkie najbardziej aktualne informacje znajdują się na Facebook Szkoły. — Link: www.facebook.com/edukator.wielun/

Na rozpoczęcie roku szkolnego oraz pierwszy zjazd Słuchaczy zapraszamy w weekend

24 – 25.09.2022

Szkoły dla Dorosłych "Edukator" w Wieluniu

to szkoły dla osób, które ukończyły 18 rok życia (warunkowo 16 r.ż.)

i chcą kontynuować naukę w trybie zaocznym (sobota i niedziela 2 razy w miesiącu)

oraz stacjonarnym (opiekun medyczny, podolog, terapeuta zajęciowy, technik masażysta))


W skład zespołu szkół wchodzą:

  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Policealna Szkoła Medyczna
  • Policealna Szkoła Zawodowa

 

Szkoły Edukator mają uprawnienia szkół publicznych, pozytywną opinię Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwa Zdrowia.

Realizujemy program MEN, wystawiamy świadectwa na drukach MEN, legitymacje szkolne, zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Współpracują z nami najlepsi pedagodzy.

Mamy bardzo wysoką, niemal 100% zdawalność egzaminów zawodowych.

Współpracujemy z okolicznymi zakładami pracy, gdzie nasi absolwenci znajdują zatrudnienie.

Zajęcia na kierunkach medycznych odbywają się m.in w Szpitalu, w naturalnym środowisku danego zawodu, na oryginalnym sprzęcie.

Kierunki medyczne są u nas bezpłatne, opłata na pozostałych kierunkach to tylko 66 zł miesięcznie.

Zapisz sie już dziś. Bez egzaminów wstępnych, tylko na podstawie świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla.
 

Nasze szkoły mają uprawnienia szkół publicznych.

Organizujemy egzaminy państwowe
oraz wydajemy świadectwa
i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane
przez wszystkie organy administracji
państwowej oraz przedsiębiorców
sektora prywatnego.

 

Realizujemy program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wydajemy legitymacje oraz świadectwa na drukach MEN

 

Nasza Szkoła Policealna Medyczna posiada pozytywną opinię Ministrstwa Zdrowia.