Szkoła Policealna

Szkoła Policealna

Uprawnienia

Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta

Świadectwo MEN
 

ukończenia szkoły policealnej
 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Rekrutacja

Zapisy do szkoły przyjmujemy przez cały rok, natomiast nauka może rozpocząć się od września lub od lutego.

Możesz wcześniej zarezerwować miejsce na wybranym kierunku wypełniając formularz:

Lub wysyłając zgłoszenie on-line:

Wymagane dokumenty

W celu dokończenia zapisu zapraszamy do sekretariatu Szkoły z następującymi dokumentami:

Egzaminy zawodowe CKE

Szkoły Edukator są ośrodkiem egzaminowania, czyli wszystkie egzaminy przeprowadzane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywają się na miejscu, w naszej szkole.

Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.

 

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. przykładowe pytania i zadania.

Nie zwlekaj, zapisz się na jeden z naszych kierunków i zdobądź z nami wykształcenie. Zapraszamy!

Nasze kierunki

Świadectwa i dyplomy

Szkoła Policealna posiada uprawnienia szkoły publicznej. Każdy słuchacz, który kończy Szkołę Edukator otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na druku ministerialnym, z pieczęcią szkoły.​

Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie Słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające zdanie danej kwalifikacji, wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.​

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie Słuchacz otrzymuje Dyplom i tytuł zawodowy technika, oraz suplement do dyplomu w języku angielskim.​

Kontakt

Szkoły dla Dorosłych Edukator w Wieluniu

Godziny pracy sekretariatu

 • Poniedziałek
  nieczynne
 • Wtorek
  10:00 - 17:00
 • Środa
  8:30 - 15:30
 • Czwartek
  8:30 - 15:30
 • Piątek
  8:30 - 15:00
 • Sobota
  podczas zjazdów
 • Niedziela
  podczas zjazdów

Współpraca

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie na wielun@szkolyedukator.pl

Polityka prywatności

@2022 Szkoły Edukator. Wszelkie prawa zastrzeżone.