Opiekun w domu pomocy społecznej

Symbol cyfrowy: 341203

Opiekun w domu pomocy społecznej

Koszt

330 zł/semestr

Czas trwania nauki

 

2 lata

 

Kwalifikacje

K1  Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej (Z.6.)

Forma zaoczna

soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu

ZAKOŃCZENIE NAUKI

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika

Podbudowa programowa

Do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich

Charakterystyka zawodu

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

 

Opiekun w domu pomocy społecznej wykorzystując różne metody i narzędzia terapii lub rehabilitacji stymuluje rozwój oraz aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej.
Aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy oraz pomocy osobie, która przebywa w domu pomocy społecznej bądź innej instytucji opiekuńczej.

 

Opiekun w domu pomocy społecznej zajmuje się udzielaniem pomocy i towarzyszeniem w codziennych czynnościach w zakresie higieny osobistej i samoobsługi.
Ponad to zajmuje się pielęgnacją, dbaniem o zdrowie osób chorych oraz niesamodzielnych, doradzaniem w zakresie sposobu spędzania wolnego czasu, czy mobilizowaniem do rozwijania jego zainteresowań.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci Szkoły Policealnej „Edukator”, po ukończeniu kierunku opiekun w domu pomocy społecznej mogą być zatrudnieni w: 

Opis kształcenia

Absolwent Szkoły Policealnej „Edukator” kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Kształcenie zawodowe teoretyczne

Kształcenie zawodowe praktyczne

Wymiar praktyki zawodowej

zgodnie z podstawą programową

Tytuł zawodowy

Technik

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.6.) odbywa się pod koniec IV semestru.

Kontakt

Szkoły dla Dorosłych Edukator w Wieluniu

Godziny pracy sekretariatu

 • Poniedziałek
  nieczynne
 • Wtorek
  10:00 - 17:00
 • Środa
  8:30 - 15:30
 • Czwartek
  8:30 - 15:30
 • Piątek
  8:30 - 15:00
 • Sobota
  podczas zjazdów
 • Niedziela
  podczas zjazdów

Współpraca

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie na wielun@szkolyedukator.pl

Polityka prywatności

@2022 Szkoły Edukator. Wszelkie prawa zastrzeżone.