Opiekunka środowiskowa

Symbol cyfrowy: 341204

Opiekunka środowiskowa

Koszt

330 zł/semestr

Czas trwania nauki

 

1 rok

 

Kwalifikacje

K1 – Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5.)

 

Forma zaoczna

soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu

ZAKOŃCZENIE NAUKI

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika

Podbudowa programowa

Do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku opiekunka środowiskowa należy: świadczenie usług opiekuńczych.

 

Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

 

Zakres działań zawodowych opiekunki wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych.

Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność.

W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci Szkoły Policealnej „Edukator”, po ukończeniu kierunku opiekunka środowiskowa, mogą być zatrudnieni w zawodach pomocy społecznej, takich jak:

Podobne informacje o zapotrzebowaniu na zawody opiekuńcze systematycznie ogłaszane są na stronach internetowych innych powiatowych urzędów pracy.

Oferty pracy dotyczą krajowego rynku pracy oraz krajów UE.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie opiekunka środowiskowa ma na celu przygotowanie do:

Kształcenie zawodowe teoretyczne

Kształcenie zawodowe praktyczne

Wymiar praktyki zawodowej

zgodnie z podstawą programową

Tytuł zawodowy

Technik

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.5.) odbywa się pod koniec II semestru.

Kontakt

Szkoły dla Dorosłych Edukator w Wieluniu

Godziny pracy sekretariatu

 • Poniedziałek
  nieczynne
 • Wtorek
  10:00 - 17:00
 • Środa
  8:30 - 15:30
 • Czwartek
  8:30 - 15:30
 • Piątek
  8:30 - 15:00
 • Sobota
  podczas zjazdów
 • Niedziela
  podczas zjazdów

Współpraca

Wyślij zapytanie

Wyślij zapytanie na wielun@szkolyedukator.pl

Polityka prywatności

@2022 Szkoły Edukator. Wszelkie prawa zastrzeżone.